Iridológia

  -  Iridológia

Definícia

Iridológia je veda o očnej dúhovke. Slovo “Iri” pochádza z gréckeho mena Bohyne dúhy, Iris. A dúhovka, presne ako dúha, má rôzne farby.
Táto diagnostická pomôcka môže pomôcť odhaliť oslabené miesta či poskytnúť rýchlu a bezbolestnú analýzu orgánov a celého tela.

Všeobecný názor medzi iridológmi na tému prepojenia zdravotných problémov a ich prejavu v dúhovke je, že tkanivo dúhovky je tzv. predĺženie mozgu. Zjednodušene povedané – z anatomického hľadiska vzniká oko z neurálnej trubice, rovnako ako mozog. Aj keď dúhovka nie je nervové tkanivo, prijíma určité signály cez optický nerv, thalamus a mozgovú miechu. A na základe týchto signálov sa predpokladá, že sa v dúhovke ukazujú zmeny čo sa dejú v jednotlivých orgánoch a systémoch (1, 2).
Nech je to akokoľvek, do dnešného dňa neexistuje žiadna vedecká štúdia alebo dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že je to naozaj tak.

ilustracna mapa

História
Rôzne špekulácie a nepodložené chýry tvrdia, že iridológia sa používala už v dávnej čínskej, hinduistiskej a egyptskej civilizácií. V Hildegardiných zbierkach z 12-teho storočia tiež nájdeme zmienky o diagnostike z oka.
Prvá oficiálna mapa oka však bola zaznamenaná až v roku 1665 Phillipom Mayeus. On vtedy určil, že horné polovice dúhovky reprezentujú hornú časť tela a dolné polovice spodnú časť tela.
Významný posun v oblasti iridológie nastal v 19-tom storočí, keď mladý chlapec Ignác von Peczely zachránil sovu. Počas záchrannej akcie sa jej uprene díval do očí a v jednom oku sovy si všimol pásik. Ignác sa o sovu so zlomenou nohou postaral a keď bol čas vrátiť ju do prírody tak si všimol, že pásik v oku už nie je. O niekoľko rokov neskôr, keď už ako lekár vyšetroval pacienta so zlomenou nohou, tak si v jeho oku všimol rovnaký pásik ako u sovy. Vtedy si dal obidve udalosti do súvisu a odvtedy všetkých svojich pacientov podroboval aj prehliadke dúhovky. Zaznamenával si všetky anomálie v oku a aj ich choroby. Takto vznikla prvá mapa dúhovky.
Zhruba v rovnakom období zaznamenali viacerí ľudia podobné zmeny očiach svojich pacientov. Iridológia sa vyvíjala hlavne v Nemecku, neskôr vznikla silná základňa aj v Amerike. Tieto dve školy sa nezhodujú iba na jednej veci – či znaky v dúhovke zmiznú po vyliečení. Nemci tvrdia, že ani po navrátení zdravia nezmizne z oka daný znak. Američania tvrdia, že už počas liečby možno v oku pozorovať znaky, ktoré naznačujú “opravu” a neskôr sú odstránené úplne.

Možnosti a obmedzenia iridológiedetail duhovky
Čo všetko vám iridológ môže zistiť z pohľadu do očí:

vrodenú silu alebo slabosti (zdedené alebo získané počas života), prekyslenosť organizmu, vyčerpanosť, stav a aktivitu čriev, cirkuláciu, vysoké alebo nízke libido, ohrozené orgány náchylné na ochorenie, zvýšenú/zníženú aktivitu orgánov, vplyv jedného orgánu na druhý, spomalený lymfatický systém, slabé vstrebávanie živín, predpoklady na senilitu, počiatočné štádia ochorení ako je cukrovka, srdcovo-cievne, hladinu toxínov v orgánoch, vplyv stresu a mentálneho vyčerpania, stav zápalu v tele, zahlienenie organizmu, súvis rôznych symptómov, odolnosť voči chorobám.
Čo sa nedá zistiť z oka:

pomenovať choroby, pohlavie, absolvované operácie, tehotenstvo, nádory, žlčové alebo obličkové kamene, zablokované cievy, tlak, hladina cukru v krvi, užívanie liekov/drôg, čas a príčina úrazu, počet orgánov, s ktorými sa človek narodil, prítomnosť parazitov a plesní, nutnosť operácie, spojitosť medzi zápalom a chorobou alebo jej príznakmi, príčina smrti, prítomnosť ťažkých kovov.
Zdroje:
(1) “The iris is the most complex internal structure of the human anatomy. It has a reflex connection to every organ and tissue of the body by way of the nervous system. Through the optic nerves, which are attached to the eyes, visual information is sent to the brain. At the same time there is information sent back to the eyes from the brain about the state of the organs and tissues in your body.” – The intergrated Iridology Textbook – Toni Miller

(2) http://www.cdninstiridology.com